where to stay in shinjuku

yakiniku beef tongue lemon shinjuku